Una de les situacions més comuns amb la que et pots trobar fent ús de l’idioma és quan et toca fer recomanacions en anglès o donar algun suggeriment o consell. Hauries, podries, si jo fos tu…. En el nostre idioma existeixen moltes maneres de com fer recomanacions en anglès i succeeix el mateix amb l’anglès. És important saber que, en funció de la forma que utilitzis, seràs més o menys brusc amb la recomanació. Anem a veure-ho!

Com fer recomanacions en anglès

  1. FENT UNA PREGUNTA

Si vols ser menys directe, una forma molt efectiva de fer una recomanació o suggeriment d’una cosa concreta és fent una pregunta.

“Why don’t you…” + infinitiu sense “to”

Why don’t you go on an electric bike ride?

“How / What about…” + gerundi / substantiu

How about going on a boat trip up the coast?

What about the caves in Collbató?

“Have you thought about…” + gerundi / substantiu

Have you thought about taking a train ride to Montserrat?

Have you thought about a guided tour?

“Don’t miss…” + gerundi / substantiu

Don’t miss going to the Cathedral square on a Sunday morning.

“Make sure you…”

Make sure you visit the gothic Cathedral of the Sea.

  1. UTILIZANT SUGGEST O RECOMMEND

Una altra forma molt bona de com fer recomanacions en anglès és utilitzant els verbs suggest o recommend.

Suggest / Recommend + verb en -ing / (that) + subjecte + verb

I (strongly) suggest that you visit the local cheesemakers.

I (highly) recommend going on a wine tour with a local guide.

Si ho volem fer en negatiu, tan sols has de posat “not” abans del verb en “ing”. Per exemple:

I don’t suggest going to the Raval alone at night.

I don’t recommend visiting the Picasso Museum in the high season unless you buy tickets online.

Com donar consells en anglès

  1. UTILIZANT UN VERB MODAL

Ought to i should són molt semblants. Should és més comú que ought to i ought to és més formal que should.

Ought to és un verb semimodal, en alguns moments pot actuar com a verb modal i en altres com a verb principal.

Amb un exemple s’entendrà millor:

SHOULD

You should visit the Sagrada Família if you’re in Barcelona. It’s a must-see tourist attraction.

❗Com pots veure a l’exemple, després de should utilitzem l’infinitiu sense el “to”.

OUGHT TO

You ought to come over in June. The weather’s so much better then.

  1. IF I WERE YOU…

Utilizant el segon condicional per a donar consells quan ens imaginem a nosaltres a un lloc o a una situació d’una altra persona, com pot ser una situació hipotètica.

If I were you, + I would + verb

❗Actualment, és comú escoltar If I was you…

If I were you, I’d probably stay in Poble Nou. It’s so close to the beach.

I wouldn’t worry about taking euros with me if I were you.

❗Com veus als exemples, podem canviar l’ordre de les estructures i la coma no és necessària si comencem amb “I+would”.

Amb aquesta petita guia ja saps les formes bàsiques de com donar consells i com fer recomanacions en anglès. Esperem que us sigui d’utilitat. I no t’oblidis de posar-ho en pràctica! Coneixes el nostre curs de conversa en anglès?