L’imperatiu és una forma verbal que s’utilitza per a donar ordres, instruccions, consells… L’imperatiu en anglès es forma utilitzant el vern en infinitiu (sense el “to”) i no és necessari utilitzar el subjecte. Et posem uns exemples per a que puguis utilitzar correctament l’imperatiu en anglès:

Take the lift.

Go right at the gym.

Take care!

Be careful!

ÚS DEL “DO”

Si vols pujar de to a l’hora de donar una ordre pots afegir “do” abans del verb. Estaràs utilitzant l’imperatiu en anglès amb un to molt més educat o transmeten certa preocupació.

Oh, do stop talking! (orden fuerte)

Welcome, do sit down. (formal / educado)

It’s a long journey, do take care. (preocupación)

ÚS DE “DON’T”

En el cas de que li vulguis indicar a algú que no faci alguna cosa, pots afegir la paraula “Don’t” abans del verb.

Don’t go left at the lift. Go straight on.

Don’t worry!

ÚS D’ADVERBIS

Als imperatius en anglès pots afegir els adverbis always i never abans del verb per a marca freqüència. Et posem dos exemples per a que vegis com es construeix:

Always look both ways twice before you cross the road.

Never take the lift in the event of fire.

Amb tot això, ja estàs preparadíssim/a per començar a donar ordres al teu voltant ???? Això si, recorda que la potència de la teva ordre pot variar no només en funció de com construeixis la frase, sinó amb el to que utilitzis i amb el somriure (o no) que regalis a qui t’està escoltant. Consulta la nostra noticia anterior per aprendre a com fer recomanacions en anglès. Et serà de molta utilitat!