Comencem la secció FCE Writing tips per a donar-vos consells molt útils per a tots els que us presenteu a l’examen del First Certificate per a que pugueu treure la millor nota a la part escrita. Al writing paper del First heu de demostrar que podeu escriure diferents tipus de textos. Hi ha dos parts:

 • Part 1: Escriure un essay. La part 1 és obligatoria i sempre sempre sempre us demanaran que escriviu un essay.
 • Part 2: A escollir entre tres tipus de textos. Pot ser un article, un email o carta, un report o una crítica.

Avui els FCE WRITING TIPS es focalitzaran en donar-vos consells de com escriure un ESSAY. Els punts principals que has de saber són:

 • Hauràs d’escriure entre 140 i 190 paraules.
 • Hauràs d’utilitzar un to formal o neutre.
 • Tasca: Et proporcionaran el títol de l’essay i dos idees relacionades amb el títol. Hauràs d’escriure l’essay donant les teves opinions utilitzant les idees proporcionades. A més, hauràs d’afegir una tercera idea relacionada amb el títol.
 • El tema sobre el que hauràs d’escriure és d’interès general. No necessitaràs cap coneixement extra especialitzat sobre el tema en qüestió.
 • Consells bàsics:
  • Per normal general, un essay ha d’incloure dos o tres arguments principals i quatre o cinc exemples per a recolzar-los.
  • Abans de començar a escriure, fes un petit esquema que no et porti més de 5 minuts. Subratlla les paraules més importants del títol i de les idees per assegurar-te que donaràs resposta.

FCE Writing tips: estructura de l’Essay

Al First Certificate hauràs d’estructurar l’essay en 4 paràgrafs:

 • Paràgraf 1: Introducció. Declaració general sobre el tema i la teva opinió.
 • Paràgraf 2: Descripció de la primera i més important de les teves idees per a reflectir la teva opinió.
 • Paràgraf 3: Explicació d’una o dues raons per a donar suport a la teva opinió. També pots mostrar arguments que altres persones tenen en contra de la teva opinió i – sobretot – explicar  per què no estàs d’acord amb ells.
 • Paràgraf 4: Resum i conclusió.

FCE Writing tips: analitzem paràgraf a paràgraf com escriure un essay.

PARÀGRAF 1

El primer paràgraf és molt import i és bàsic incloure un ganxo per captar l’atenció del lector i i que se senti atrapat pel tema en qüestió. Tant pots incloure dades, una estadística, tendències o prediccions. Fins i tot pots plantejar una pregunta. El primer paràgraf del teu essay serà el full de ruta de tot el writing i has d’expressar clarament la teva opinió.

✅EXEMPLE

How can we help to save the planet? Each year we have more and more proof of climate change. In my opinion, this is partly because of the effect that humans are having on the planet.

????CONSELL

Evita utilitzar tota l’estona “In my opinión” i intenta utilitzar frases que signifiquin el mateix com: I would argue that, It seems to me, In my view, In my opinion, I believe…

PARÀGRAF 2

Hauràs d’aportar raons per donar suport a la teva opinió i donar una lògica de causa-efecte en el teu argument.

✅EXEMPLE

Cultural exchanges open young people’s minds to other ways of living. In my view, these exchanges help people to cooperate better and live in peace.

????CONSELL

Tracta sempre de justificar la teva opinió aportant exemples i fent raonaments. Et deixem una sèrie de paraules i frases que et seran molt útils per conectar les teves idees: because, since, as, this is why, for example, such as, that is

PARÀGRAF 3

Hauràs d’aportar més raonaments per seguir donant suport a la teva opinió. Algunes paraules i frases útils per donar suport poden ser: While, whereas, for example/instance, similarly…

✅EXEMPLE

In some countries, the US for instance, many teenagers work while they are still studying at school or at university.

????CONSELL 1

Recorda que es tracta d’un essay on has de reflectir la teva opinió. Sobretot, NO has d’escriure sobre si estàs a favor o en contra d’un tema. Tan sols hauràs de reflectir el teu punt de vista, tot i que pot ser una bona idea buscar el punt feble de la opinió en contra i utilitzar-la en el teu benefici per reforçar el teu argument.

While it’s true we cannot recycle everything that we use, I would argue that

we can reuse and reduce items that we consume on a daily basis.

????CONSELL 2

També t’oferim una sèrie de connectors que t’aniran molt bé per mostrar una progressió lògica de les teves idees:

 • Per unir dues oracions, poden anar tant al principi com al final de frase: although, and, and so, because, despite, even though, since, so that, when, whereas, while.
 • Per introduir una nova frase que fa referència a l’anterior. Aquestes paraules acostument a anar seguides de comes: All things considered, Another thing to bear in mind is, as a result, As far as I’m concerned, Consequently, Finally, Firstly, Furthermore, However, In addition, Moreover, Nevertheless, Personally, Secondly, Therefore, What’s more.

PARÀGRAF 4

I arribem al paràgraf final! Aquí hauràs de resumir les teves idees, però utilitzant paraules diferents a les que has utilitzat al paràgraf introductori i als teus arguments. No hi ha opinions bones ni dolentes, aquí el més important és que l’examinador pugui comprovar que pots escriure i expressar-te de forma clara i efectiva.

✅EXEMPLE

In conclusion, some people say that it is too late to save the planet. I disagree. If we all take small steps to change simple things in our daily lives, all this would add up to a massive change.

????CONSELL

Et deixem amb unes frases útils amb les que pots començar el paràgraf final: In conclusion, To conclude, To sum up, Taking all this into account, it is clear that… Therefore, I have come to the conclusion that…

Si et presentes al First Certificate, consulta el nostre curs de preparació al first online per a que et presentis a l’examen amb la millor preparació possible.