Una onomatopeia és una paraula que descriu un so, imitant el so de l’objecte o de l’acció a la qual es refereix quan parla. Les onomatopeies són molt comunes utilitzar-les en còmics i contes infantils, per donar vida a la història que estan explicant.

El més divertit és que els animals no s’expressen igual en un idioma o un altre. És per això que avui t’explicarem les onomatopeies en anglès en una edició especial de sons dels animals. A les nostres classes d’anglès per a nens, solem utilitzar les onomatopeies en anglès per a donar vida als contes i històries que expliquem als més petits mentre aprenen anglès d’una forma molt divertida i visual.

Especial sons d’animals en anglès

ANIMAL SOUND (so) VERB
Dog (gos) Woof, bow-wow, yap, ruff, growl Bark
Bird (ocell) Chirp, tweet, cheep, squawk Sing
Pig (porc) Oink oink Grunt
Turkey (gall d’indi) Gobble gobble Gobble
Snake (serp) Hiss Hiss
Rooster (gall) Cock-a-doodle-doo Crow
Cat (gat) Meow Meow, purr
Sheep (ovella) Baa Bleat
Duck (ànec) Quack quack Quack
Pigeon (colom) Coo Coo
Frog (granota), Toads (gripau) Croak, ribbit Croak
Cow (vaca) Moo Low
Donkey (ase) Hee-haw Bray
Owl (mussol) Hoot Hoot
Mosquitoes (mosquit) Buzz whine
Lion (lleó) Roar Roar
Bee (abella) Buzz Buzz
Horse (cavall) Neigh Neigh
Mouse (ratolí) Squeak Squeak

A l’idioma anglès hi ha moltíssims sons per als gossos si comparem amb qualsevol altre idioma, ja que els països de parla anglesa tendeixen a tenir la major pertinença de gossos per càpita.

Com estem parlant de sons d’animals, no podem només deixar-te amb una llista d’onomatopeies en anglès. T’animem que li dediquis una estona al costat del teu fill/a i que els dos aneu repetint els sons de cadascun dels animals. No només passaràs una estona molt divertida amb el teu fill/a, sinó que no hi ha millor forma que la pràctica per a aprendre un idioma.