Les paraules job i work són fàcils de confondre perquè en alguns idiomes és la mateixa paraula que s’utilitza per a parlar de tots dos conceptes. A la guia gramatical d’avui us explicarem la diferència entre job i work i com utilitzar cada una d’elles correctament amb moltíssims exemples: per a que us quedi ben clar!

La diferència principal és que WORK es refereix als esforços generals i a les activitats realitzades per aconseguir un objectiu. JOB és la feina remunerada pel nostre lloc de treball o professió. Anem ara a entrar amb més detall per a que pugueu veure la diferència entre job i work.

WORK (sustantiu incontable i verb)

UK  /wɜːk/ US  /wɝːk/

Work fa referència a una activitat en general, com pot ser un lloc de treball (job), que una persona realitza una activitat (tant mental com física). Normalment es realitzar per diners, però no sempre.

Washing the dishes every night a lot of work when there are seven people in the family!

Doing the laundry is hard work. NOT Doing the laundry is a hard job.

I start work at 9:00. NOT I start my job at 9:00

I can’t answer personal calls at work. NOT …at my job.

What time do you go to work? What time do you go to your job?

Per a preguntar a algú a què es dedica, podem fer alguna d’aquestes preguntes:

Where do you work?

What do you do?

What do you do for a living?

????VIGILA

També podem dir “What’s your job?’ però la resposta haurà de ser amb work.

I work as a teacher.

I work for Education Department.

I work in a school.

En aquest context work és un substantiu incontable, pel que podem utilitzar la forma plural.

.I have three works to do this week.
I have three projects/tasks/assignments to do this week

WORK (substantiu contable)

Podem parlar de “Works” quan parlem de:

1️⃣Works of art / literature

Guernica is a unique work of art.
Numerous works of Van Gogh were destroyed by his mother.

2️⃣Projectes de construcció o ingenieria.

There are traffic delays due to the road works in the city centre.
Works on the Sagrera station have been delayed for years.

3️⃣“Works” també es pot utilitzar per referir-se a una planta industrial, com per exemple: ironworks, steelworks, gasworks. En aquest sentit, no hi ha forma singular.

I work at a gasworks

WORK (verb – altres significats)

Com a verb, work té altres significats:

1️⃣Per a explicar com alguna cosa funciona

Can someone show me how the scanner works?

2️⃣Per a ser efectiu o encertat

Her ideas will never work in practice.

JOB (substantiu contable)

UK  /dʒɒb/ US  /dʒɑːb/

Job” es refereix a un tipus de treball oficial i remunerat. Utilitzem la paraula job quan parlem d’una feina concreta que realitzem a canvi de diners o quan fem una tasca a un preu acordat.

I received a job offer for tutoring online students.

I have two jobs – I’m a DJ but I also work as a part-time hairdresser.

He applied for a full-time job as a chef in a local restaurant.

He got the job!

He was out of a job, but after a massive job search, he finally found six jobs he thought were interesting.

Com a nom, “a job”, també pot referir-se a una feina concreta que s’ha de realitzar.

I have a few jobs to do this weekend – I’m putting up a shelf and painting the hall.

We’re aiming to get the job done by the end of the week.

????VIGILA: Error típic de pronunciació

Practica i digues la “j” de job i assegura-te’n que no utilitzes el so /y/ (YOB). Això és important perqué “a yob” és algú, especialment jove, que és groller, sorollós i a vegades violent.

Esperem que la nostra guia gramatical sigui d’utilitat i que ara sàpigues veure la diferència entre job i work. Si vols continuar amb el teu aprenentatge, no deixis de visitar el nostre curs d’anglès online.