Like pot utilizar-se com a verb per parlar del que ens agrada i de les nostres preferències, com a preposició amb look per descriure les apariències físiques i amb be per preguntar per descripcions  generals. A la guia d’avui t’expliquem les diferències de quan utilitzar like, be like i look like.

➡️Quan utilitzem LIKE

El verb like en anglès s’utilitza per parlar de gustos, del que gaudim o preferim.

What do you like? (Quines són les teves preferències? Què és el que t’agrada fer?)

I like golf, sailing and eating out.

Has de tenir en compte que els verbs hate, love, like, prefer soler anar seguits per un gerundi quan es parlar en general d’alguna cosa i per un infinitiu quan parlem d’un temps concret o situació.

I like to dance at the weekend.

Utilitzem would like per a dir de forma educada que volem alguna cosa. Sempre s’ha d’utilitzar la forma infinitiva a les expressions would like to, would love to, would hate to, etc.

What would you like?

I’d like a coffee with some biscuits.

➡️Quan utilitzem LOOK LIKE

????Look like s’utilitza per a descriure  les apariències físiques d’una persona.

Like s’utilitza com a preposició amb el verb look amb la pregunta “What does he look like?” (= Com és ell?). Quan es fa aquesta pregunta es perquè mai hem vist a aquesta persona.

????Per descriure l’aparença d’algú podem comparar-lo amb alguna cosa.

He looks like a lovely, young man.

He looks like a Hollywood movie star.

Who does Peter look like? His father

????La pregunta “Who does he look like?” busca com a resposta el nom d’una persona concreta. Normalment s’utilitza per comparar la semblança entre membres de la familia. Es sol preguntar molt quan neix un nou membre de la familia, per buscar la similitud amb el pare o mare.

He looks like his father.

He looks like George Clooney.

VIGILA

Estrictament parlant, no podem utilitzar una clausula després de like. Els experts et diran que aquesta frase és incorrecta:

It looks like it’s going to rain.

No obstant això, escoltaràs a molts parlants dir aquesta oració. Per ser gramaticalment correcte, hauriem d’utilitzar as if / as though seguit per una clausula subordinada.

It looks as if / as though it’s going to rain.

➡️Quan utilitzem LOOK ALIKE

Podem utilitzar look + alike quan dues coses són molt semblants entre elles. Sol ser normal que membres de la mateixa familia tinguin el nas, els ulls o els llavis semblants.

Those brothers really look alike.

També té forma nominal: lookalike

Have you seen that Kate Middleton lookalike? (es refereix a algú que se sembla molt o vol semblar-se a Kate Middleton)

➡️ Quan utilitzem BE LIKE

Be like s’utilitza per preguntar i per donar descripcions generals:

????Podem utilitzar be like per descriure el caràcter o la personalitat d’una persona.

What is Julie like? She is reliable and kind. Not: She’s like reliable and kind.

????Podem utilitzar be like per preguntar per la descripció d’alguna cosa:

What’s the weather like in Barcelona today? It’s beautiful and warm.

????Podem utilitzar l’estructura It+be+like per dir que alguna cosa se sembla a una altra o per introduir un exemple:

Everyone stops us every time we go out. It’s like being married to a movie star!

VIGILA

No utilitzem “How is… like?” per preguntar per la descripció d’alguna cosa.

Not: How is the weather in Barcelona?

Utilitzem “How is…?” per preguntar per l’estat de salut, condició o estat d’algú o d’alguna cosa o per saber l’experiència sobre alguna cosa.

How’s your brother after his operation?

How is the weather in Barcelona?

How is your new life going in the States?

I amb tot això, segur que ara tens clara la diferència entre like, be like i look like. No deixis de visitar el nostre curs d’anglès online on aprenderàs, a través d’un curs estructurat i molt pràctic, totes les àrees de l’idioma.