Les paraules homòfones en anglès i en qualsevol altre idioma són aquelles que, encara que sonin igual, s’escriuen diferent i tenen diferents significats. Si portes un temps estudiant anglès, t’hauràs adonat que la pronunciació en anglès no és una tasca fàcil i que, al llarg dels teus estudis, t’hauràs trobat amb aquest tipus de paraules.

Avui volem proporcionar-vos una llista de paraules homòfones en anglès perquè us pugueu familiaritzar amb elles i que pugueu distingir com escriure-les en funció del context.

Paraules homòfones en anglès

Ate / Eight

 • Ate (verb) = menjar
 • Eight (nom) = vuit

Bare / bear

 • Bare (adjectiu) = descobert, nu, buit
 • Bear (nombre) = ós

Bean / Been

 • Bean (nom) = mongeta
 • Been (verb) = ser, estar

Buy / by / bye

 • Buy (verb) = comprar
 • By (preposició) = de, per, al costat de
 • Bye = adéu

Cell / Sell

 • Cell (nom) = cel·la
 • Sell (verb) = vendre

Cereal / Serial

 • Cereal (nom) = cereals
 • Serial (nom, adjectiu) = sèrie, per lliuraments (nom), en sèrie (adjectiu)

Chilli / Chilly

 • Chilli (nom) = bitxo
 • Chilly (adjectiu) = fred

Eye / I

 • Eye (nom) = ull
 • I (pronom) = jo

Flour / Flower

 • Flour (nom) = farina
 • Flower (nom) = flor

For / Four

 • For (preposició) = per
 • Four (nom) = quatre

Hear / Here

 • Hear (verb) = escoltar
 • Here (adverbi) = aquí

Hour / Our

 • Hour (nom) = hora
 • Our (pronom) = nostre

Know / No

 • Know (verb) = conèixer, saber
 • No (adverbi) = no

Knight / night

 • Knight (nom) = cavaller
 • Night (nom) = nit

Mail / Male

 • Mail (nom o verb) = correu (nom), enviar (verb)
 • Male (nom) = home

Meat / Meet

 • Meat (nom) = carn
 • Meet (verb) = trobar-se

Plain / Plane

 • Plain (adjectiu, nom) = senzill (adjectiu), plana (nom)
 • Plane (nom) = avió

Right / write

 • Right (adjectiu) = correcte / dreta
 • Write (verb) = escriure

They’re / Their / There

 • They’re (contracció they + are) = Ells/es són
 • Their (possesiu) = seu, d’ells
 • There (adverbi) = allà

To / Too / Two

 • To (preposició) = a, cap a
 • Too (adverbi) = també
 • Two (nom) = dos

Wait / Weight

 • Wait (verb) = esperar
 • Weight (nom) = pes

El truc per no equivocar-se amb els homòfons en anglès és entendre en quin context s’estan utilitzant, així podràs saber el seu significat i com s’escriu correctament. No hi ha cap altra manera d’aprendre’ls que per repetició, així que us recomanem utilitzar apps como Quizlet per anar memoritzant-les de camí a la feina o a la universitat.