Seguim amb la secció CAE Writing Tips per explicar-vos tots els consells necessaris per aconseguir la màxima puntuació en aquesta part de l’examen de l’Advanced. Escriure un report és una de les opcions en el paper 2 del Writing. Hauràs d’escriure entre 220-260 paraules. Et recomanem que organitzis bé el teu temps: 5 minuts per a organitzar-te, 35 minuts per escriure-ho i 5 minuts per revisar-ho. Escriure un report no és difícil, simplement has de seguir una estructura ja definida, que pots practicar amb anterioritat i aprendre el llenguatge clau per a aquesta tasca.

Què és un report?

Un report o un informe descriu una situació actual o una circunstància, resumeix una informació i avalua si s’ha aconseguit un objectiu o suggereix un pla d’acció alternatiu. L’estructura típica d’un informe a l’examen de l’Advanced és:

 • Paràgraf 1: Indicar el propòsit de l’informe / Descriure com vas obtenir la informació.
 • Paràgraf 2 & 3: Informe de resultats
 • Paràgraf 4: Conclusions i recomanacions.

Com aconsegueixo una bona puntuació?

 • Utilitza l’estil correcte. Si no sembla un informe, no aconseguiràs bona puntuació.
 • Comença amb el propòsit del teu informe.
 • Pots inventar-te d’on has aconseguit la informació, estadístiques, etc.
 • Utilitza una estructura clara:
  • Deixarà clar que es tracta d’un report i no d’un essay o review.
  • Pots uitlitzar llistes per a enumerar diferents punts. Això si, sense passar-se. Utilitza’ls només a una secció.
 • Divideix el teu informe amb diferents seccions, en funció del que et demanin.
 • Desenvolupa les idees que et demanen a la tasca. Concentra’t en un màxim de dos.
 • Sé concís.
 • Aporta un resumen clar de la situació, així com comentaris i suggeriments en l’últim paràgraf.
 • Utilitza un estil impersonal i semiformal.
 • Un informe sempre té tres punts principals: explicar, descriure i suggerir.

Quines frases clau puc utilitzar per escriure un report?

Paràgraf 1

 • Per indicar el propòsit de l’informe:
  • This report compares …
  • Here is a report on …
  • The main aim/objective/purpose of this report is to …
 • Per descriure com vas aconseguir la informació:
  • To prepare for this report, I conducted interviews with… / I visited three of the most popular… / I discussed the issue with… A survey was conducted among
  • In this report, X will be described/evaluated/presented…
  • This report provides a description/evaluation/presentation of…
  • …. answered a questionnaire…
  • …was evaluated…. using the following criteria…
  • My findings are outlined / presented below.

Paràgraf 2&3: informar dels teus resultats

 • Estructura i señalització:
  • The report is divided into three section
  • Here are my finding This diagram shows … Please refer to table 3.1. As this chart shows …
  • The following points should be not
  • The arguments against … are the following:
  • The following were the main reasons given for supporting …: firstly, …, secondly, …
  • Points mentioned in favour of/against … were:
  • There are several ways in which … might be… :
 • Comparar:
  • It’s similar to … It’s different to … It’s better than …
  • On the one hand … but on the other … X is … However, Y is …
  • the top / leading / highest / major / most important
 • Informar de lo que s’ha dit:
  • Mr X said / asked / claimed / explained / pointed out / reported / suggested / told …
  • It was agreed / announced / concluded / decided / proposed / requested that …
  • The chairperson summed the meeting up …
  • A high/small/significant proportion of those surveyed/respondents said that…
  • 25% of those surveyed…
  • Most people said/expressed the opinion that…
  • A small group/ minority felt that ….
 • Enllaçar:
  • Addition: in addition to / also / furthermore / as well as / on top of / moreover
  • Conditions: provided that / as long as / so long as / on condition that / in case
  • Contrast: however / in contrast / in spite of / although / even though
  • Give reasons: because / in order to / so that / so as to
  • Result and consequence: as a result / due to / so / owing to / consequently
  • Sequencing: firstly / secondly / next / then / finally
 • Reportar xifres i tendències: increase / go up / rise / grow / climb / jump / rocket decrease / go down / fall / slump / level out / remain steady / peak / reach a high slightly / steadily / sharply / significantly / suddenly / approximately / about / nearly / just over / just under
 • Informar i resumir resultats:
  • every / all / each
  • many / a lot of / a large amount
  • several / a reasonable amount
  • not many / not a lot of / a few / a small amount none / not any / neither … nor

Paràgraf 4: conclusió i recomanacions

 • In conclusion … / To sum up …
 • It can be concluded that / it was found that … overall … / in general
 • It is recommended that … / it is worth noting that … I’d suggest / recommend
 • we should …
 • In the light of the results of the survey/questionnaire, the introduction of a small charge would seem to be the best choice/option/solution.
 • I would recommend, therefore, …
 • In addition to…,
 • Having considered the options…
 • I therefore suggest / recommend…
 • My recommendations are the following…

Esperem que et sigui d’utilitat per escriure un report amb èxit el dia de l’examen de l’Advanced. No deixis de visitar la nostra secció de Cambridge English del nostre blog per seguir descobrint tots els consells que t’oferim o unir-te al nostre curs online de preparació de l’Advanced. Així seguir que hi aniràs molt ben preparat!