• Itinerari Anglès
  • Família Serveis socioculturals i a la comunitat
  • Durada 60 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

Nivell B2 Avançat (Vantage). Pot mantenir converses amb parlants nadius, amb un nivell acceptable de fluïdesa sobre temes concrets. Pot intervenir en discussions, debats o diàlegs sobre temes d’interès general, exposant punts de vista de certa complexitat. Pot entendre les idees principals de textos autèntics informatius, d’opinió, de consulta o de creació literària i seguir-ne el fil amb l’ajut de diccionaris o d’altres materials de consulta. És capaç de mantenir converses sobre temes concrets i abstractes encara que a vegades ambdues parts hagin de negociar el significat de les comunicacions. Pot produir textos clars, i sense errors que enfosqueixin el missatge, en un ampli ventall d’estils com ara cartes formals i informals, narracions, redaccions descriptives i discursives.

Objectius

Inclosos en el fitxer adjunt dels Continguts.