• Itinerari Anglès
  • Família Serveis socioculturals i a la comunitat
  • Durada 60 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

Nivell C1 Domini funcional efectiu (Effective). Aquest nivell acredita que el seu posseïdor té un bon domini general de l’idioma, que li permet mantenir, sense dificultats, una activitat lingüística completa i efectiva en qualsevol situació comunicativa, tant oralment com per escrit. Concretament, és capaç de: Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets i abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. Pot interactuar amb un alt grau de fluïdesa i espontaneïtat en una conversa (interacció) amb un parlant nadiu que no comporti tensió ni per un ni per l’altre. Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i exposar un punt de vista sobre una qüestió, aportant els avantatges i els inconvenients entre diferents opcions.

Objectius

Inclosos en el fitxer adjunt dels Continguts.