• Itinerari Xinès
  • Família Serveis socioculturals i a la comunitat
  • Durada 60 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s’esforcen a fer-se entendre. Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua xinesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell HSKI (test de xinès estàndard per a parlants no nadius).

Objectius

Inclosos en el fitxer adjunt dels Continguts.